Erna föddes i Shanghai i Kina, men som sexåring flydde hon tillsammans med sina föräldrar. Först till Hongkong, sedan till Madras i Indien där de hamnade i ett flyktingläger. De fortsatte vidare till Tyskland, där de bodde i ett flyktingläger i fyra år.

Fadern dog och 1963 fortsatte Erna och hennes mamma till Norge, där de fick tillfälligt uppehållstillstånd. Som 22-åring flyttade hon till Sverige efter att ha träffat en svensk man.

1980 kom hon till Norrköping och öppnade akupunkturmottagning på Hospitalsgatan. Hon var legitimerad sjuksköterska och diplomerad akupunktör, men var också utbildad inom osteopati och hade gått flera kurser i justeringsteknik i Kina – varav en undervisades av tibetanska munkar.

Erna ville hjälpa människor. Hon hjälpte fysiskt på sin mottagning, som de sista åren låg i Kneippen. Hon brann för utsatta kvinnor och barn. Bland annat gav hon fria behandlingar på kvinnohuset i Norrköping och samlade in pengar till flickor i Afrika.

Bakgrunden som flykting ledde också till ett starkt engagemang för andra människor på flykt. I artikeln som publicerades på hennes 70-årsdag, den 14 mars 2018, berättade hon att hon under flera decennier gömde flyktingar som fått avslag eller väntade på uppehållstillstånd.

Erna Knopf efterlämnar barnen Anders, Nina och Kent med familjer.